ឧបករណ៍ផលិតកម្ម

ពោងសុវត្ថិភាព-ឧបករណ៍បំផ្ទុះ

ពោងសុវត្ថិភាព បរិក្ខារ Vulcanizing

Calendering-equipment-for-rubber-cord

ឧបករណ៍ Calendering សម្រាប់ខ្សែកៅស៊ូ

Fender-canister

Fender Canister

Fender-canister-1

Fender Canister

ម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធ

ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តសម្ពាធ

ការបើកម៉ាស៊ីនកិនកៅស៊ូ

ការបើករោងម៉ាស៊ីនកៅស៊ូ

ឧបករណ៍លាយកៅស៊ូ

ឧបករណ៍លាយកៅស៊ូ