ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Qingdao Jiexing Marine Equipment Co., Ltd.

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាស័យដ្ឋាន

សួនឧស្សាហកម្ម Bei'an ស្រុក Jimo ទីក្រុង Qingdao ខេត្ត Shandong

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+86 15269266927

ត្រូវការ​ជំនួយ?